Kropspsykoterapi - Terapi - Bodymind Terapi ved Pia Truelsen

Kropspsykoterapi i Århus - kropsorienteret psykoterapi Århus

Terapi hvor jeg kombinerer “fysioterapi” med samtale terapi. Klient og terapeut taler om hvad klienten sanser, føler,  tænker og får af impulser.  Jeg arbejder således med forbindelsen mellem krop, følelser, tanker og handlinger. Med opmærksomhed kan kroppen blive en kilde/ressource, til at klienten bedre kan mærke, hvad han virkelig vil og har lyst til og der ud fra træffe frugtbare beslutninger.

Kropspsykoterapi / kropsorienteret psykoterapi  anvendes ved:

  •  Stress
  •  Spændingstilstande i kroppen
  •  Smerter
  •  Hovedpine
  •  Angst og uro
  •  Nedtrykthed
  •  Chok og traumer
  •  Funktionel lidelse
  •  ønske om større kropsbevidsthed
  • ønske om selvudvikling

Terapien foregår påklædt på briks. 

Eller som kropsbevidstheds øvelser, hvor klient sidder, står eller er i bevægelse.                                            

Adfærd og sind er forbundne kar.

Din krop og sind er et tvillingepar. 

Muskel og tanke, hud og hu.

Er søster og bror, som dig og du.

Benny Andersen

Bodymind af Pia Truelsen