Menneskesyn

At mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling.

At det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse.

At vi, som mennesker hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.

At det er afgørende for livskvaliteten at kunne være nærværende tilstede i det givne her og nu.